Make your own free website on Tripod.com

                                                               ANAKART  BİLGİLERİ                                      

                        

                   Tanım:

 

                   Anakart, bilgisayarın bütün bileşenlerinin bir bütün

                   halinde çalışmasını sağlayan en önemli parçadır.

                   Bilgisayardaki tüm elektriksel bileşenler anakarta

                   bağlanmıştır.

 

                   

 

 

                   Genel olarak anakart incelenirken temel bölümlerine göre

                   incelenmelidir. Bu bölümler şu şekilde incelenebilir:

 

•               Genişleme Yuvaları

•               Veri Yolu

•                     Ana Bellek

•                    Ön Bellek

•                    Merkezi İşlem Birimi

•               BIOS

 

                  Genişleme Yuvaları:

  

                  Genişleme kartlarının takılabildiği anakart üzerindeki

                  soketlerdir.Genişletme yuvalarının tipini bilgisayarın

                  veri yolu belirler.

 

 

                   Veri Yolu

  

                  Temel olarak yol, bağlantıları içerir. Bu bağlantıları bir

                  kablo labirenti olarak kabul edebilirsiniz. CPU ’nun

                  bağlantılarının çoğu yola bağlanan kablolardır. Birkaç

                  özel fonksiyon dışında dış dünya ile tek bağlantısıdır

 

                 Bu bağlantılar yardımıyla CPU örneğin PC ’nin ana

                 belleğine erişebilir ve bir programdan makine komutları

                 okuyabilir. Ayrıca ana bellekte bulunan veriyi okuyabilir,

                 kaydırabilir, değiştirebilir. Veri iletiminde kullanılan

                  bağlantılara veri yolu denilir.

  

                  ISA Veri Yolu:

 

 

                  En eski ve en ucuz veri yolu tipidir. Bu veri yolu, yavaş çalışan birimlerle yapılan

                  veri transferleri için idealdir. (Bkz. Resim - ISA veri yolunu kullanan bir genişleme

                   kartı)

 

 

                  

 

 

                  PCI Veri Yolu:

 

                   En karmaşık ve en son teknolojinin ürünü olan veri yoludur. Bu veri yoluna sahip

                   bilgisayarlar bir köprü bağlantısıyla ISA Veri yoluna  da sahiptirler. Günümüzde

                   geçerli olan veri yolu PCI/ISA ‘dır. (Bkz. Resim- PCI veri yolunu kullanan bir

                   genişleme kartı.)

 

                 

 

                  Ana Bellek:

  

                  Bir PC ‘nin temel parçalarından birisi de ana bellektir. Ana bellek bilgisayar programlarının

                  veri depolama      ünitelerinden alınıp işlemciye iletilmesinde, verilerin işlenirken

                  hafızada   tutulmasında kullanılmaktadır. Ana bellek biriminin kapasitesi ne kadar

                   yüksekse aynı anda yapılan iş miktarı o kadar fazla, işlem yapma hızı da o kadar yüksektir

 

                  Genel olarak ana bellek ünitesi RAM (Random Access Memory) türündendir. Yani rasgele

                  erişim için tasarlanmışlardır ve o amaçla kullanılmaktadır. Zaten sistemin enerjisi kesildiğinde

                   bu bellek birimlerindeki bilgiler silinmektedir. (Bkz. Resim - Bir ana bellek modülü)

 

 

                 

 

                  Ön Bellek:

 

                  Ön Bellek (cache memory), CPU ’nun ana bellekten veri alırken harcadığı zamanı azaltır.

                   CPU, ana bellekten ver alması gerektiğinde bu verinin dahili ön bellekte olup almadığına bakar.

                   Dahili  önbellek, CPU ‘nun en son işlediği verilerin bir kopyasını saklar.

                   Aranan veri dahili ön bellekte bulunamazsa, harici ön belleğe bakılır. Harici ön bellekte de bulunamayan  

                   veriler ana bellekten alınır ki bu ön belleğe göre daha yavaş bir süreçtir

 

                   Ön Bellek dahili ve harici olmak üzere iki şekilde incelebilir. Dahili ön bellek CPU üreticisi

                   tarafından  işlemci  yongasına yerleştirilmiş olup maksimum 128 KB kapasitededir. Harici ön

                   bellek ise anakart   üreticisi tarafından anakarta dahil edilmiş olup minimum 256 KB kapasitede

                  olup 1 MB ‘a kadar  çıkmaktadır. Harici ön bellek ne kadar fazla olursa performans da o ölçüde

                   artacaktır.

 

                  

 

                  Merkezi İşlem Birimi:

 

                   Bilgisayarın en temel yongasıdır. Komutları işler, hesaplamalar yapar, bilgisayarın içindeki bilgi

                   akşını  kontrol  eder ve yönetir.

                   CPU, her saniyede milyonlarca hesaplamayı gerçekleştirir. Komutların ve çalışan yazılımların

                   kılavuzluğunda çok çeşitli işleri yapabilir.

                   CPU ‘lar Intel, AMD ve Cyrix gibi firmalar tarafından üretilmektedir. Fakat Intel firmasının

                   işlemcileri yaygın olarak kullanılmaktadır.

                   Mikro işlemcilerin her yeni kuşağı bir öncekinden çok daha güçlüdür. 286, 386 ve 486 kuşakları

                   artık demodedir. Günümüzde Pentium ve daha üstün işlemciler geçerlidir.

 

                  BIOS:

 

                  BIOS (Basic Input Output System), ROM türünde bellek üzerine yazılmış bir programdır.

                  BIOS ‘un ilk görevi bilgisayar sisteminin ilk açılışı sırasında bellek gibi çeşitli parçaları kontrol

                  ederek bir problem varsa sizi uyarmaktır.

                  BIOS, bugün üretilen anakartların çoğunda flash rom üzerine kayıtlıdır. Bu türdeki belleğin

                  içeriği bilgisayarı kapattığınızda silinmez ama gerektiğinde özel bir program çalıştırılarak

                  değiştirilebilir. Böylelikle BIOS ‘un içerdiği hatalar giderilebilmektedir.

 

                   

                                                                                                               

                                                          DONANIM SAYFASI                                        ANASAYFA