Make your own free website on Tripod.com

 DİSK SÜRÜCÜ

                  DİSKET SÜRÜCÜLERİ VE DİSKETLER

 

                   Disket sürücüler, 1981'de IBM PC'nin tanıtılışından beri ortalıktalar ve bugün de veri taşımada kullanılıyorlar.

                   Disket sürücülerde hareketli kısımlar bulunur ve bilgisayarın dışından gelen bir ortam kullanırlar, bunun için de

                   zamanla aşınmaları daha kolaydır.

 

                  SÜRÜCÜLERE GENEL BAKIŞ

        

                  Bu bölümde tartılan bütün sürücülerin ortak özelliği taşınabilir ortam sürücüleri olmalarıdır. Yani sürücü veriyi

                  manyetik malzemeden yapılmış dönen bir plakaya yazıp oradan okur. Sürücüdeki ortam sabit bir hızla döner

                  ve bir , yazma/ okuma kafasından geçer. Ortamın yüzeyi kafa ile temas ettikçe manyetik alandaki değişimler

                  okunabilir. Bu değişiklikler bitlere karşılık gelir bunlar Word belgelerinizi, programları ve disketlerde

                  sakladığınız her şeyi oluşturan sıfır ve birlerdir.

   

                  Yüzeydeki değişimleri yalnızca okuyabilen CD-ROM dan farklı olarak, bu bölümdeki bütün sürücüler disk

                   üzerindeki manyetik alana değişiklikleri yazabilirler.Bir diski veri ile doldurduktan sonra onu çıkarabilir ve

                   yerine boş bir disket takabilirsiniz.

 

                  DİSKET SÜRÜCÜLERİ İŞLEVİ

 

                  Sürücü Elemanları    

                   Hangi tip olursa olsun, bir disket sürücü birkaç temel ortak parçadan oluşur. Bir disket sürücüyü doğru olarak

                  kurmak ve bakımını yapabilmek için bu parçaların tanınması ve nasıl çalıştıklarının bilinmesi gerekir.

 

                   

 

 

                   Okuma/Yazma Kafaları

 

                  Disket sürücülerde iki okuma/yazma kafası bulunur. Disket sürücüyü çift yüzlü kılan özellik budur. Disketin her

                  bir yüzünde bir kafa bulunur ve her iki kafa kendi yüzünde hem kayıt hem de okuma yapabilir. Kafa

                  mekanizması "kafa hareketlendiricisi" adı verilen bir motor yardımıyla hareket ettirilir. Kafalar disketin

                  yüzeyinde ileri ve geri bir doğru üzerinde hareket ederek istenilen iz üzerinde kendini konumlandırır. Kafaların

                  hareketi izlere teğet olacak şekildedir. Her iki kafa da aynı mekanizmaya bağlıdır; bu nedenle ayrı ayrı

                  hareket edemezler. Kafalar elektromanyetik sarımlı yumuşak demirden yapılmıştır. Kafanın yapısı; merkezde

                  kayıt bölümü çevrede silici bölüm olmak üzere iki bölümdür

 

                  Kayıt yönetimi tünel silinmesi olarak adlandırılır. İzler kafanın altından geçerken kafanın silici kısımları izin dış

                  bantlarını siler. Böylece veriler her bir izde, ince bir tünel üzerinde bulunmak zorunda kalır. Böylece iki iz

                  üzerindeki verilerin birbirlerini etkilemesi önlenmiş olur. Eğer veri sinyalleri yanlara doğru yayılırsa sorun

                  çıkabilir. Ayarlama, kafaların okuyacakları veya yazacakları izlerin tam üstüne getirilmesine verilen addır.

                 Kafa ayarlanması, ancak mükemmel ayarlanmış bir sürücüde kaydedilmiş standart bir disket referans

                  alınarak yapılabilir. Kafalar- bir yaya bağlıdır ve disket üzerine az bir basınç yapacak şekilde yerleşirler..

                  Kafaların disketle temasından dolayı disket üzerindeki oksit malzeme zamanla kafa üzerinde toplanır.

                  Bu zararlı oluşum periyodik olarak kafalardan temizlenmelidir. Bu iş piyasada satılan temizleyici disketlerle

                  yapılabilir.

 

                   Disket Sürücü Kablosu

 

                           Bütün dahili disket sürücüler Disket Sürücü Kablosu ile                  

                                            bilgisayarın disket sürücü denetleyicisine bağlanırlar Bu kablo 34                        

                                            iletkenli yassı bir kablodur. Dikkatlice bakarsanız bir kısmının         

                                            sürücüler arasında ters çevrildiğini görürsünüz. 

                   BAĞLANTILAR

     

                   Bir disket sürücü kablosunun iki farklı ucu vardır: Kenar bağlantısı ve Pin Bağlantısı (Sekil-3 bakın).

                   Şekil- 3‘ deki kabloda kıvrımın hem öncesinde, hem de sonrasında her iki tür bağlantı ucu da bulunmaktadır.

                   Kenar bağlantısı daha çok 514 sürücüler gibi eski aygıtları bağlarken. kullanılır. Sekil-3'de de görebileceğiniz

                   gibi burada 4 ve 5 numaralı ayaklar arasında kapı denilen plastik bir parça vardır. Sağdaki kenar -pin

                  dönüştürücüsündeki çentik kabloyu doğru yönde yerleştirmenizi sağlar.

 

                   

 

                   Göreceğiniz diğer bağlantı ucu pin bağlantısıdır. (Şekil-4). Pin bağlantısında da kabloyu ters takmanızı

                   önleyecek tedbirler alınmıştır. Şekil-4'de de görebileceğiniz gibi 3 numaralı ayakta kapalı bir delik vardır

                   Disket sürücülerde 3 numaralı ayak yoktur, yani bu kabloyu ters takamazsınız. Bir çok disket sürücü

                   kablosunda bu bağlantılar doğruysa da, 3 numaralı ayağı kapalı olmayan bir kablo ile karşılaşabilirsiniz.

                   Bu durumda 1 numaralı  ayak size doğru yönü gösterecektir.

 

                        

 

                    5 1/4- İNÇLİK DİSKET SÜRÜCÜ

 

                   1981'de IBM PC ile birlikte gelen orijinal ekipman, 360K veri taşıyabilen büyük~e bir 5 1/4-inçlik sürüydü .

                   Sonraları bu sürücünün 1.2M versiyonları fabrika standardı haline geldi. Bu sürücüde kullanılan diskler,

                   tozdan ve benzeri etkenlerden korunmak için koruyucu kılıflarında saklanır. Diskin sağ tarafındaki çentik

                  diskin yazılabilir olduğunu belirtir. Diski yazmaya karşı korumak istiyorsanız bu çentiğin üzerine yapışkan bant

                   koyabilirsiniz.

 

                   3 1/2- İNÇLİK DİSKET SÜRÜCÜ

 

                  Daha sonradan çıkan , 3 ½-inçlik Disket Sürücü şu sıralar en çok. kullanılan sürücüdür. Bu sürücü için

                  hazırlanan disketler, 514-in~lik disketlerden daha gelişmiş bir teknoloji olarak sunulmuştur. Daha fazla veri

                  taşımasının yanı sırada daha küçük ve sağlamdır. Tozdan koruyucu metal kapağı yana Çektiğinizde bu

                  saklama ortamının 5 ¼ inçlik disketlerle aynı, ancak biraz daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Sürücü önceleri

                  720K kapasiteliydi, sonra bu 1.44M'a ve son zamanlarda 2.88M'a kadar. Açıktı. 2.88M kapasiteli sürücüler

                   hiçbir zaman çok tutulmadı.

 

                  DİSKET SÜRÜCÜLERİN ONARIMI

 

                  Disket sürücülerin fiyatları ucuzladıkça onarımlarıyla ilgili eğilimler de değişti. Her geçen yıl sürücülerin fiyatları

                  ucuzladı ve arızalanan bir sürücünün onarımındaki işçilik ve yedek parça maliyetleri neredeyse sürücünün

                  maliyetine yaklaşır oldu. Böyle olunca da disket sürücüleri arızalanan kullanıcılar, onarmak yerine değiştirmek

                  yoluna gittiler.Artık disket sürücülerin onarımı denilince genelde sürücünün, kafaların temizliği ve mekanik

                  kısımlarının yağlanması akla geliyor.

 

                  Temizlik

                  Bir sürücüyü temizlemek oldukça basittir. İki şekilde yapılabilir: Birincisi her bilgisayarcıda satılan kafa

                   temizleme disketlerini kullanmaktır. Bu temizleyicileri kullanmak oldukça kolaydır ve sürücüye ulaşmak için

                  sistemin kasasını açmaya gerek kalmaz. Diğer yol ise saf alkole batırılmış yumuşak bir bez kullanarak

                   temizlik işleminin elle yapılmasıdır. Bunu yapmak için sistemin kasasının açılması ve sürücünün dışarıya

                   çıkarılması gerekir.

 

                                                                                                         

                                                                   DONANIM SAYFASI                           ANASAYFA